Hizmetlerimiz - ALBERK QA TECHNIC Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş - HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları
Vitrin Eğitim Kurumu

HACCP Tehlike Analizi ve HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları
HACCP, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak uygulanan bir sistemdir. Gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir sistemdir. Gıda üretiminde, gıda güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak talebidir. Bunu sağlamak için Gıda Güvenliği Kontrol Sistemi kurulmak zorundadır. HACCP (Hazard Analysis of Critical Points),Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları işte bu ihtiyaca cevap veren bir yönetim sistemidir. Türkiyede, 09.06.1998 tarihli resmi gazetede yayınlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik de HACCP sisteminin uygulama gerekliliği belirtilmiştir. Yine aynı yönetmelikde 15.11.2002 tarihinden geçerli olmak üzere; başta et, süt ve su ürünleri işleyen işletmeler olmak üzere, gıda üreten diğer işletmelerin de kademeli olarak HACCP sistemini uygulamaları zorunlu hale getirilmiştir. HACCPin Faydaları: HACCP, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla hammaddenin yetiştirilmesinden, işlenen ürünün tüketime sunulmasına kadar varolan tüm basamakları kapsayan sistematik bir yaklaşımdır. HACCP, sisteminin kullanılması, firmanın son ürünün test edilmesi ve geriye dönük bir kalite kontrol yaklaşımından, ?Önleyici Kalite Sağlama? yaklaşımına geçişini sağlar. HACCP, gıda kaynaklı hastalıkların, ekonomik bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Doğru bir HACCP çalışması, olası tehlikelerin hepsini belirlemek zorundadır. HACCP sisteminin kullanımı, teknik kaynakların üretimin kritik noktalarına kanalize edilmesini sağlar. HACCP sistemi gibi önleyici yaklaşımlar ürün kayıplarının azaltılmasını temin eder. HACCP sistemi diğer kalite yönetim sistemleri ile birlikte uygulanabilecek bir sistemdir. (Örn.: Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında ISO 9001:2000 ile HACCP sisteminin entegrasyonu). FAO/WHO Codex Alimentarius Komisyonu gibi uluslararası otoritelerce gıda güvenliğinin sağlanması için seçilen ve geliştirilmekte olan bir sistemdir. HACCP sisteminin uluslararası ticaret açısından olumlu etkileri vardır. Üretimde, yasal direktif ve yönetmeliklere riayet edildiğine dair bir gösterge oluşturur.

Hizmetlerimizden BazılarıTüm Hizmetlerimiz
Eğitim Kurumu Bilgileri
 • ALBERK QA TECHNIC Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş
  ALBERK QA TECHNIC Uluslararası Teknik Kontrol...
Fiyat al
Eğitim Kurumunun Eğitimleri
 • IRCA KAYITLI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BAŞDENETÇİ...
  Şehir : Ankara - Tarih : 17.5.2020.
  başvur
  başvur
 • IEMA KAYITLI ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BAŞDENETÇİ...
  Şehir : İzmir - Tarih : 17.4.2018.
  başvur
  başvur
 • IRCA KAYITLI OHSAS 18001:2007 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ B...
  Şehir : Ankara - Tarih : 24.4.2012.
  başvur
  başvur
 • IRCA KAYITLI ISO 27001:2005 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ...
  Şehir : Istanbul - Tarih : 24.4.2012.
  başvur
  başvur
Kurumun Tüm Eğitimleri
bireysel eğitim kampanyası